Kraftsamling - Ökad upplevd hälsa

Kraftsamling - Ökad upplevd hälsa

  • Magnus Persson
  • Jenny Landernäs, (M), Ordförande regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden
  • Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör
  • Erika Andersson, Utvecklingsstrateg Folkhälsa
  • Marie T Markström, Folkhälsochef
  • Mats Tyrstrup, Docent
Sändningen startar 13:00

Jenny Landernäs, (M), Ordförande regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden samt Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör, tar avstamp.

Erika Andersson, Utvecklingsstrateg Folkhälsa, berättar om höstens mobilisering.

Marie T Markström, Folkhälsochef, tar vid och reflekterar kring vägen framåt.

Kort paus 14:00-14:10

Mats Tyrstrup, Organisatoriska mellanrum och lokala resurser - Aktionsforskning som verktyg för samhällsutveckling

Diskussion och tid för frågor från chatten

Avslutning

Sändningen avslutas 15:00