Media möter Smittskyddet i Västmanland

Media möter Smittskyddet i Västmanland

  • Daniel Heimer - Smittskyddsläkare
  • Elisabeth Freyhult - Vårdhygienläkare och biträdande smittskyddsläkare
Datum: Onsdag 24 maj Tid: Klockan 10:30-11:30 Plats: Grytlappen, Västmanlands sjukhus Västerås & Online. På agendan:
  • Hotet mot antibiotikan
  • Möjlighet för media att ta upp övriga smittskyddsfrågor