Psykisk ohälsa och suicid

Psykisk ohälsa och suicid

  • Linda Sahlström och Sofia Ekman, Region Västmanland
  • Hillevi Busch, Folkhälsomyndigheten
  • Marie Kaufmann och Anna-Eva Lohe från Next Stop You
  • 9.00 Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicid, förekomst och vad innebär det? Linda Sahlström och Sofia Ekman, Region Västmanland
  • Ca 10.05  Fika
  • 10.35 ”Stigmatisering av psykisk ohälsa – förekommer det? Hillevi Busch, Folkhälsomyndigheten
  • 11.05 Nulägesdialog & avslut för digitala tittare Presentation av intervjuresultaten genomförda intervjuer 2021/22 Processledare: Marie Kaufmann och Anna-Eva Lohe från Next Stop You
  • Ca 11.20 Tack för idag!
Idéväggen - Besök menti.com och ange koden 7512 6141