Kraftsamling kring #5 Ökad upplevd hälsa

Kraftsamling kring #5 Ökad upplevd hälsa

Välkommen att delta på en konferens där vi kraftsamlar kring #5 Ökad upplevd hälsa

 
Nu är programmet för den 30 september satt och huvudtalare är Annika Wallenskog, chefsekonom SKR. Förmiddagen bjuder även på lokala trender och perspektiv samt ett panelsamtal med representanter från näringslivet, civilsamhället, kommunerna samt hälso- och sjukvården. Under hösten samlas vi sedan i kreativa workshops där vi tillsammans hittar vägar framåt.
Måendet skiljer sig mellan olika grupper i länet och trots att det är på agendan når vi inte delmålet #5 Ökad upplevd hälsa i den regionala utvecklingsstrategin. Skillnader i livsvillkor och hälsa är en stor samhällsutmaning. Vi tror att vi tillsammans kan tackla denna utmaning och att hälsa är såväl ett verktyg som en förutsättning för länets utveckling och tillväxt. All verksamhet påverkar samhället och alla kan således påverka utvecklingen!
Välkommen till en inspirerande halvdag där vi samlar aktörer från hela länet, tar del av de utmaningar vi står inför och samtalar kring hur vi på ett utmaningsdrivet sätt hittar vägen framåt. Med hälsa som strategi kan vi skapa ett livskraftigt Västmanland.
Start 09:00