Nya tekniker och innovativa behandlingsmetoder

Nya tekniker och innovativa behandlingsmetoder

9.30 Moderatorerna  Carolina, Jurate och Mauritz inleder dagen
9.40 En spetsig teknik för TUFF(O)a sediment – från NASAs lab till Västerbottniska bottnarStina Jansson, Umeå Universitet
10.10 Mingel och en kopp
10.30 Insyn i pågående forskningsprojekt kring åtgärdstekniker för PFAS-förorening i jord och/eller grundvatten inom SGI:s regeringsuppdragMalin Montelius och Robert Earon, SGI
11.30 Lunch
12.30 Ozonbehandling för vatten och luft, John Lindam, Mellifiq
13.00 Lessons learned from 20+ years of High Resolution Remedial Design and In-Situ RemediationGabriele Giorgio Ceriani, Eiljskov
13.30 Bensträckare
13.40 High-Energy In-Situ Injection of a Modified Clay for Sequestration of PFASMike Mazzarese, AST
14.10 Kaffe med dopp!
14.30 Elektrokemisk oxidation för in situ-sanering av blandföroreningar, Jurate Kumpiene. Luleå tekniska universitet
15.00 Fotokatalytisk nedbrytning av föroreningar i vatten och sedimentAnna Norén, Chalmers
15.30 Moderatorerna summerar dagen