Support

Digitalt seminarium: Problem i vatten?!

Digitalt seminarium: Problem i vatten?!

 

Lutz Arhens (moderator) Forskning kring problem i vatten med fokus på PFAS Lutz is Professor in environmental and environmental organic chemistry at the Department of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden. His focus on development of new analytical methods for emerging organic pollutants in the environment using advanced mass spectrometry methods, and application of these methods for improving our process understanding and development of next generation treatment methods for a sustainable environment.   

Pernilla Ljunggren (moderator)  Praktiska exempel kring problem i vatten Pernilla jobbar som miljökonsult hos Liljemark Consulting och innan det så jobbade jag under 16 år på en av Sveriges ledande kretsloppsanläggningar Högbytorp i Bro där det årligen behandlas stora mängder av vatten med olika typer av föroreningar och ursprung.   Även idag i det dagliga arbetet kommer hon ständigt i kontakt med alla de utmaningar som finns med och runt vatten i samband med olika åtgärder runt förorenade områden. Allt påverkas av vatten och vatten påverkas av allt vilket gör att ett seminarium runt problem i vatten blir extra intressant.