Inspirationseftermiddag - Smaka på Västmanland på Sala Mässan

Inspirationseftermiddag - Smaka på Västmanland på Sala Mässan

Vesna Djokic, miljö- och hållbarhetsexpert CoSolutions with You AB.

Jon Orvendal, Orvenbo gård i Uppland.

Stefan Schörling, Hasta gård i Västmanland.

 Marit Wirén Toll, Agro Västmanland.

Josefin Eriksson, Länsstyrelsen i Västmanland samt representanter för Sala kommun.

• Smaka på Västmanland inleder och presenterar föreningen.
• Paneldialog om regenerativ odling Lantbrukarna Jon Orvendal, Orvenbo gård i Uppland & Stefan Schörling, Hasta gård, Västmanland.
• Lokal-/närproducerad mat på tallriken. Till nytta för vem?
Vesna Djokic, miljö- och hållbarhetsexpert CoSolutions with You AB.
• Nybildade Agro Västmanland presenterar sig Marit Wirén Toll, Agro Västmanland.
• Livsmedelsstrategin, positiva effekter och utmaningar i en kommun Josefin Eriksson, Länsstyrelsen i Västmanland samt
representanter för Sala kommun.