Tillsammans för ungas psykiska hälsa

Tillsammans för ungas psykiska hälsa

Representanter från Region Västmanland, Rädda Barnen, Carlforska Gymnasium och Tim Bergling Foundation.
Start 13:30.