Vad är stigma och psykisk ohälsa?

Vad är stigma och psykisk ohälsa?

 1. Sara Westlund Öppningstalare (Hjärnkoll)
 2. Linda Sahlström, Utvecklingsledare folkhälsa, Region Västmanland
 3. Sofia Ekman, Utvecklingsstrateg Välfärd, Region Västmanland
 4. Magdalena Lundstedt, Utvecklingsstrateg Folkhälsa, Region Västmanland
 5. Louise Edlund, samordnare, NSPH Västmanland
 6. Sabina Carlsson, MHFA-instruktör, Hallstahammars kommun
 7. Stina Holgersson, projektsamordnare, Västerås stad
 • Kl. 09.00 Välkomna
 • Hur ser det ut i länet?
 • Kort om stigma och psykisk ohälsa
 • Utvecklingsarbetet - vad har vi gjort och vad står vi i nu?
 • kl.10.00, kort paus
 • Goda exempel på insatser i länet
 • Kl. 11.00 Avslut