Vägar Framåt - Slutevent

Vägar Framåt - Slutevent

Den 16 november bjuder vi in till slutkonferens för "Vägar framåt- för ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga" Region Västmanland har, tillsammans med fyra kommuner, arbetat aktivt med ESF-projektet "Vägar framåt" i två år. Projektet fokuserar på hälsa och lärande med utgångspunkt i ett ömsesidigt samband mellan hälsa och skolframgång. Skolframgång har en stark inverkan på individers framtida livsvillkor, möjlighet att försörja sig själva och leva ett bra och självständigt liv. Välkommen att ta del av insikter och kunskap som sträcker sig allt från förebyggande till åtgärdande arbete kopplat till barn och unga. Evenemanget kommer ske på plats på Elite i Västerås med begränsade platser samt även sändas digitalt.
PROGRAM:
08.30 Moderatorerna Chatarina Ståhl och Malin Wahlbom hälsar välkomna
08.40 Marie Tollefsen Markström verksamhetschef Folkhälsa, RUS och bakgrund
08.55 Magdalena Lundstedt, huvudprojektledare som introducerar projektet
09.10 Nationalekonom Ingvar Nilsson: Om förebyggande arbete kopplat till hälsa och utbildning 
09.55 Fika
10.25 Joakim Tranquist, utredare presenterar studien - Det är de som kan det här, som ser en, som försvinner. 
11.10 Mervärde av förebyggande insatser. Panelsamtal med Maria Linder, förvaltningsdirektör regional utveckling, Ingvar Nilsson och Joakim Tranquist
11.40 Lunch
12.40 Projektfilm med deltagande ungdomar
13.05 Projektberättelser och resultat presenteras av projektledarna
13.55 Mats Tyrstrup Docent vid Handelshögskolan i Stockholm: Samordning och de organisatoriska mellanrummen
14.40 Fika
15.10 Jonas Huldt, utvärderar Payoff, presenterar projektutvärderingen och socioekonomiskutvärdering
15.55 Vad tar vi med oss och hur går vi vidare? Panelsamtal med styrgruppen, Marie Tollefsen Markström och Jonas Huldt.
16.20 Summering
16.30 Avslut