Våldsförståelse och samverkan

Våldsförståelse och samverkan

Våldsförståelse och samverkan
Vad är våld och vilket uttryck kan våld ta?
Vilka mekanismer och processer kan hjälpa till att förklara våldet?
Hur funkar det med skyddat boende och vad kan en kvinnojour mer stödja med? Och hur går rättprocessen till, från polisanmälan till fällande dom?
Följ med under måndagen där dessa områden berörs.
08.30-09:30 Invigning av veckan och våldets uttryck och mekanismer
Veckan inleds med en invigning av Sofia Hedvall, samordnare mot våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor inom Region Västmanland samt med en föreläsning om våldets uttryck och mekanismer.

09:50-10:45 Stödverksamhet, skyddat boende och samverkan med socialtjänsten
Föreningen Kvinnohuset i Västerås har funnits sedan 1979, och bedriver idag bland annat stödverksamhet och skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn. Hör Kvinnohuset berätta om sin verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens roll och om samverkan med aktörer såsom socialtjänsten.

11.00-12.00 Från polisanmälan till fällande dom
Jessica Wenna från åklagarkammaren i Västerås tar oss igenom hela rättsprocessen från polisanmälan till fällande dom. Hur fungerar processen, vem gör vad och hur kan hälso- och sjukvården vara inblandade?