B Curious

Vi har fått privilegiet att livesända B26’s serie av inspirationsföreläsningar som går under namnet “B curious”.

Under hösten 2021 lanserades projektet och varannan torsdag intog en ny föreläsare scenen på B26 där Watermark Media Lab fick uppdraget att livesända föreläsningarna så att trots restriktioner skulle så många som möjligt kunna ta del av dem. I och med att föreläsningarna var tätt inpå varandra och återkommande så krävdes det att arbetet effektiviserades och standardiserades så att hela processen blev både tidseffektiv och kostnadseffektiv för såväl kunden som för oss som produktionsbolag.

Fler projekt

Related projects

  • Filmproduktion / Sociala medier
  • Filmproduktion / Utbildning
  • Livestream