Region Västmanland Brandutbildning

För Region Västmanland har Watermark Media Lab producerat informativa filmer om brandrutiner i utbildningssyfte. Filmerna används för att utbilda personalen i de rutiner som finns vid en eventuell brand i Regionens lokaler.

Fler projekt

Related projects

  • Filmproduktion / Sociala medier
  • Filmproduktion / Utbildning
  • Livestream