Hybridevent – ett effektivt sätt att mötas

Hybridevent Även kallat hybridkonferens eller hybridmöte, är ett evenemangskoncept somkombinerar [...]