Hybridevent – ett effektivt sätt att mötas

4 augusti, 2023

Hybridevent

Även kallat hybridkonferens eller hybridmöte, är ett evenemangskoncept som
kombinerar fysiska möten med virtuell närvaro. Detta format har blivit alltmer populärt för företag av
olika skäl, och nedan sammanfattar några av de främsta fördelarna för företag att genomföra sina event, som just hybridmöten.


1. Ökad deltagarflexibilitet

Genom att erbjuda en hybridmodell kan företag nå ut till ett bredare
spektrum av deltagare. De som inte kan närvara fysiskt på grund av geografiska begränsningar,
tidsskäl eller andra hinder kan ändå delta virtuellt, vilket ökar det totala deltagarantalet och gör
evenemanget mer inkluderande.


2. Spara resurser

Traditionella fysiska evenemang kan vara kostsamma att arrangera, både i termer
av tid och pengar. Genom att inkludera en virtuell del kan företag minska behovet av fysisk lokal,
transporter och logistik, vilket i sin tur kan leda till besparingar.


3. Global räckvidd

Hybridevent ger företag möjlighet att nå ut till en global publik utan att behöva
organisera flera fysiska evenemang på olika platser. Detta utökar potentiellt företagets
varumärkesexponering och affärsmöjligheter internationellt.


4. Interaktivitet och engagemang

Hybridevent möjliggör interaktivitet mellan både fysiska och
virtuella deltagare genom användning av teknik och plattformar för frågestunder, diskussionsforum
och omröstningar. Detta kan öka engagemanget och göra evenemanget mer meningsfullt för
deltagarna. Många av verktygen vi använder för interaktion idag används både för den fysiska och digitala publiken.


5. Återanvändbara material

Ett hybridevent kan spelas in och arkiveras för framtida bruk. Detta ger
företag möjlighet att dela kunskap och information med en bredare publik även efter att
evenemanget har avslutats, vilket ger ett långsiktigt värde.


6. Mätbarhet och analys

Genom att använda digitala verktyg och plattformar kan företag mäta
deltagaraktivitet och beteenden. Detta ger värdefull insikt om vilka delar av evenemanget som var
mest framgångsrika och ger möjlighet till förbättringar för kommande hybridevent.

 

Sammanfattningsvis möjliggör hybridevent för företag en flexibel, kostnadseffektiv och engagerande
lösning för att arrangera evenemang. Det ger möjlighet att nå ut till en bredare publik, öka
interaktiviteten och spara resurser samtidigt som det ger långsiktiga fördelar genom återanvändbara
material och mätbarhet av resultat.

På Watermark hjälper vi dig att planera, skapa och genomföra ditt
hybridevent. Läs gärna mer om hybridevent här på sidan och kontakta oss om du har frågor och funderingar om vad du tror skulle vara bäst för dig. Vi guidar dig och hjälper dig att planera ditt event för att det ska få bästa möjliga effekt. 

Till toppen