Vad är ett hybridmöte?

22 oktober, 2021

Hybridmöten, ett nytt normalformat

Branschen håller nog själv på att reda ut vad ett hybridmöte är för något och olika aktörer kan nog se lite olika på vad det innebär. För oss är ett hybridmöte eller hybridevent något som både är fysiskt och digitalt. Man skapar sådan event för att se till att så många som möjligt kan vara med och följa eventet eller mötet. Det finns en poäng i att vara på plats. Det finns också en poäng i att kunna vara med på vissa utvalda delar, digitalt.

Hybridmöten kan ge det bästa av båda världar. Det är ett effektivt sätt att växa ditt event och få fler engagerade i din verksamhet.

Vad ska man tänka på?

För att skapa effektiva och bra hybridmöten behöver man ge mycket utrymme till båda sidor att interagera och hjälpa till att skapa diskussioner och kanske nya möten. Det är viktigt att man som deltagare i det digitala mötet känner att man är en del av det som händer och kan påverka.

Hur skapar man ett hybridevent på bästa sätt?

Det finns plattformar just nu som hjälper till att skapa just den interaktionen som jag har pratat om. Allt behöver inte uppfinnas på nytt men utbudet är stort och vi hjälper gärna dig att titta på ditt event för att ge råd och tips om hur du kan börja tänka och planera framåt. Men det viktigaste är ändå att börja planera i god tid. Att skapa hybridmöten kräver mycket samordning och planering för att det ska bli bra. Att man ska hinna genomföra tester med de deltagare som ska vara med för att se att deras utrustning också klarar av att koppla upp sig mot den plattformen som du använder. Det blir många rörliga delar i ett hybridevent och man gör sig själv en tjänst genom att planera noggrant.

Hör av dig till oss när du är i planeringsstadiet så hjälper vi dig med checklistor och tips.
Till toppen